Rynkebehandlinger

Det finnes flere type toksin som brukes og markedsføres i Norge. Jeg bruker Dysport. Dysport,Botox,Vistabel og Allergan alle virker på samme måte. De blokkerer overføring av nerveimpulser til musklene som skaper rynker og linjer. Øvrige nervefunksjoner som berøringssans i huden påvirkes ikke.